Wieloosiowe 3D Gantry

Systemy wieloosiowe z napędem bezpośrednim

Portale 3D Multi Gantry są najczęściej wyposażone w trzy poziome osie z napędem liniowym HN, HG i HL . Zakres skoku, dynamikę i dokładność można indywidualnie dostosować do konkretnych wymagań

Korzyści

  • Dokładności powtarzania sięgające +/-50 µ
  • Wysokie prędkości sięgające 1 m/s 

Właściwości techniczne

  • Równoważenie masy w osi pionowej
  • Specjalnie zaprojektowane stelaże ze stali lub aluminium