Stopka redakcyjna


Informacje podane zgodnie z art. 5 niemieckiej ustawy o telekomunikacji (TMG):


WEISS GmbH
Siemensstr. 17
74722 Buchen 


Reprezentowana przez:
Uwe Weiss (dyrektor generalny)


Kontakt:
Telefon: 06281 / 5208-0 
Telefaks: 06281 / 5208-99 
Adres e-mail: info@weiss-world.com


Wpis do rejestru:
Wpis do Handelsregister. 
Sąd, w którym dokonano rejestracji:Registergericht Mannheim 
Numer rejestracyjny: HRB 460 231 
VAT:
Numer NIP zgodnie z art. 27 niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług: DE 811 970 111 
Rozwiązywanie sporów
Nie bierzemy udziału w rozwiązywaniu sporów przez Internet przed komisjami arbitrażowymi klienta.


Odpowiedzialność za treść
Zgodnie z art. 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telekomunikacji (TMG), jako usługodawcy ponosimy odpowiedzialność za własne treści stron internetowych Jednak według art. 8 do 10 niemieckiej ustawy o telekomunikacji (TMG), usługodawcy nie są zobowiązani do stałego monitorowania przesłanych lub przechowywanych informacji ani do wyszukiwania dowodów wskazujących na nielegalne działania. Zobowiązania prawne dotyczące usuwania informacji lub blokowania korzystania z informacji pozostają bez zmian. W tym przypadku odpowiedzialność jest możliwa jedynie w momencie posiadania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści będą usuwane natychmiast w momencie dowiedzenia się o nich. 


Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich. Nie mamy wpływu na treści na tych stronach, dlatego nie możemy zagwarantować ich zawartości. Dostawcy lub administratorzy linkowanych stron, są zawsze odpowiedzialni za własne treści. Linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków i nie wykryto nielegalnych treści. Nie można nałożyć obowiązku stałego monitorowania treści linkowanych stron bez uzasadnionych przesłanek, że doszło do naruszenia prawa. Linki prowadzące do nielegalnych treści zostaną usunięte natychmiast w momencie, gdy dowiemy się o nich. 


Prawo autorskie
Treści i kompilacje publikowane na tych stronach przez dostawców podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie wykraczające poza zakres praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron internetowych jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.
Komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody autorów jest zabronione. Prawa autorskie stron trzecich są respektowane, o ile treści na tych stronach internetowych nie pochodzą od dostawcy. Wpisy stron trzecich na tej stronie są jako takie oznaczone. Jeśli jednak użytkownik zauważy jakiekolwiek naruszenia prawa autorskiego, powinien nas o tym poinformować. Takie treści zostaną natychmiast usunięte.  

Zastrzeżenie dotyczące poczty elektronicznej
Ta wiadomość e-mail może zawierać informacje poufne i/lub zastrzeżone. Jeśli użytkownik nie jest zamierzonym odbiorcą (lub otrzymał tę wiadomość e-mail przez pomyłkę), powinien natychmiast powiadomić nadawcę i zniszczyć tę wiadomość. Wszelkie nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie materiałów zawartych w tej wiadomości e-mail jest surowo zabronione.