Płyty Dopasowane do potrzeb klienta

Płyta podstawy, płyta nieruchoma, płyta obrotowa

W przypadku płyt wykonywanych na zamówienie gwarantujemy najwyższą precyzję w zakresie bicia osiowego i dokładności części. Płyty są montowane razem i mierzone jako całość, a dokładność jest dokumentowana w raporcie z badań. Nasze niestandardowe płyty są zatem idealnym uzupełnieniem obrotowych stołów podziałowych, z wartością dodaną.

Płyta obrotowa

 • Najwyższa dokładność dzięki obróbce do 2500 mm
 • W celu obniżenia masy są najczęściej wykonane z aluminium
 • Z dopasowanym układem otworów do przykręcania (płyta jest centrowana na stole obrotowym za pomocą 2 kołków)

Płyta nieruchoma

 • Standardowo ze zintegrowaną uszczelką stalową lub aluminiową zakrywającą szczelinę pomiędzy nieruchomą a płytą obrotową
 • Dostarczana z dopasowanym do stołu układem otworów do przykręcania (wraz z otworem centralnym), możliwe nacięcia rowków teowych
 • Normalne wykonanie w jakości bicia osiowego B i 3 pomocniczymi otworami, które po etapie produkcji są zamykane korkami

Płyta podstawy

 • Standardowo z 3 przepustami kablowymi
 • W razie potrzeby możliwość wykonania wycięcia na napęd od spodu
 • W przypadku dodatkowych obróbek należy wziąć pod uwagę gwinty pomocnicze i znajdującą się pod spodem konstrukcję płyty podstawy
 • Możliwe nacięcia rowków teowych

Korzyści

 • Stół i płyta od jednego producenta
 • Optymalna charakterystyka pod względem wymogów i wybranego stołu obrotowego
 • Najwyższa dokładność z protokołem kontrolnym

BRAKUJE DO IDEALNEJ AUTOMATYZACJI