Automatyzacja laboratorium

Content Image

Od pracy ręcznej do zautomatyzowanej – bezpieczne procesy z dokładnymi podzespołami

Wszystko się zmienia w technologii laboratoryjnej. Ze względu na przybywanie nowych procesów technologicznych i coraz większe nakłady pracy, coraz większe jest zapotrzebowanie na zautomatyzowane rozwiązania. Duże ilości próbek można teraz analizować i sortować automatycznie. Dzięki naszemu doświadczeniu, zwłaszcza w dziedzinie precyzyjnej technologii liniowej, oraz naszej inteligentnej technologii robotów, my w WEISS możemy mieć udział w szybkim rozwoju automatyki laboratoryjnej.

Typowe procesy

  • Sortowanie próbek ze specjalnymi charakterystykami płynnego ruchu
  • Mieszanie odczynników
  • Sortowanie na regały wysokiego składowania
  • Systemy skanujące XY, np. do analizy genowej
  • Systemy załadunku/rozładunku do analizy masowej
  • Systemy dozujące do precyzyjnego mikrodozowania/wypełniania tac próbek

Przykłady zastosowania

Postępowanie z próbkami

Postępowanie z próbkami

System XYZ do dozowania mikrocząsteczek ze standardowymi podzespołami, napędem silnika liniowego HN200 i modułem podającym serii HP70

Mieszanie próbek

Mieszanie próbek

Indywidualny system wieloosiowy do automatycznego mieszania