Farmaceutyki.

Content Image

Dzięki podzespołom modułowym bardzo szybko otrzymujemy rozwiązania dla klientów

Przy produkcji i przetwarzaniu składników aktywnych i leków najważniejszymi czynnikami są najwyższa dokładność i bezpieczeństwo. Jednak nawet inżynierowie instalacji muszą również szybciej, elastyczniej i ekonomiczniej podejmować działania rynkowe. Pomagają im w tym produkty firmy WEISS. Nasz składający się ze stołów obrotowych i manipulatorów system modułowy umożliwia szybkie opracowywanie rozwiązań dla klientów. Największą zaletą jest tutaj czas wprowadzania produktów na rynek. Elastyczna programowalność, bezwzględna dokładność, bezawaryjna wydajność i wieloletnia trwałość to tylko niektóre argumenty przemawiające za stosowaniem podzespołów WEISS w produkcji farmaceutyków.

Typowe procesy

  • Napełnianie cieczami
  • Sprawdzanie napełnionych ampułek
  • Prasowanie tabletek
  • Napełnianie i pakowanie blistrów oraz probówek
  • Rozpakowanie nieprawidłowo napełnionych opakowań w celu ponownego użycia leku
  • Zautomatyzowana analiza jakości próbek pod kątem mikroskopii w świetle przechodzącym
  • Produkcja zestawów do badań medycznych, np. do analizy wirusów, z wykorzystaniem naszych jednostek podających i systemów wieloosiowych

 

Przykłady zastosowania

Prasy stołowe

Prasy stołowe

Płynna i odporna na zużycie praca ze momentowym stołem obrotowym TO

Mikroskopowa kontrola jakości

Mikroskopowa kontrola jakości

Precyzyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie XYZ na bazie granitu