Content Image

Nasze przyrzeczenie

Korzystając z produktów firmy Z WEISS uzyskujesz więcej ze swoich procesów technologicznych — więcej czasu i pieniędzy.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie precyzyjne zadania produkcyjne i montażowe są wykonywane w ciągu zaledwie kilku sekund lub gdy obracane są ciężkie ładunki.

Firma WEISS opracowuje i produkuje mechatroniczne moduły napędowe i podsystemy do obracania, indeksowania, pozycjonowania i transportu, które nasi klienci mogą szybko, łatwo i niezawodnie zintegrować z procesami produkcyjnymi w różnych branżach.

Dostarczamy rozwiązania dla nietypowych zadań w oparciu o kwalifikowane standardy. Czasami wymagania odbiegają od naszego standardu. Ale nawet w takich przypadkach nasi eksperci z międzynarodowej sieci zawsze znajdują rozwiązania techniczne przynoszące największe korzyści dla klienta.

Poprzez stałą jakość pracy każdego z tych ekspertów zapewniamy uczciwą współpracę z naszymi klientami. Tą filozofią kierujemy się na co dzień.  

Nasze wartości

 


Nawet jako działająca globalnie grupa firm stoimy na straży wartości niezależnej firmy rodzinnej. Uczciwość, zaufanie i odpowiedzialność to podstawa naszej pracy każdego dnia. Pięcioma zasadami odpowiedzialnego działania, wskazaliśmy jasne wytyczne, według których pracujemy, według których żyjemy i które nas jednoczą.


Jesteśmy
entuzjastami
 

Nasze serce bije dla techniki automatyzacji. Z wielką pasją każdego dnia pracujemy nad rozwiązywaniem skomplikowanych wyzwań. Badamy nasze procesy, realizujemy rewolucyjne pomysły i jesteśmy dumni, gdy wyjątkowy produkt, wykonany z perfekcyjnym kunsztem, opuszcza nasze hale produkcyjne pod koniec dnia i trafia do klienta.


Jesteśmy wiarygodni

 

Realizujemy to, co obiecujemy. Jest to dla nas nie tylko sprawa honoru, ale także podstawa naszej współpracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o współpracowników, klientów czy partnerów, czynimy wszystko, co w naszej mocy, by dotrzymywać naszych zobowiązań i obietnic. Niezawodność budzi zaufanie.


Postęp jest
dla nas tradycją
 

Od naszych początków w warsztacie do dnia dzisiejszego jako globalnego gracza, w naszych genach jest silnie zakorzeniona zdolność do ciągłego dostosowywania się do nowych okoliczności, do dalszego rozwoju. Dlatego ciągłą zmianę postrzegamy nie jako ryzyko, ale jako okazję do aktywnego kształtowania tej zmiany.


Działamy rozważnie
i pamiętamy
o wynikach

Firma WEISS to silna, niezależna marka. Chcemy dalej rozwijać tę pozycję. Jako grupa przedsiębiorstw zarządzana przez właścicieli, świadomie wykorzystujemy naszą korporacyjną elastyczność do osiągania długoterminowego celu, jakim jest osiągnięcie pozycji światowego lidera rynku w naszych segmentach. .


Jesteśmy innowacyjni

 

Jako lider kompetencji wyznaczamy standardy w technologii automatyzacji. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszej technologii, naszych usług i użyteczności naszych produktów. Promujemy nowe pomysły i przekształcamy je w inteligentne produkty — szybko i skutecznie wprowadzane na rynek. Dla nas stanie w miejscu to krok w tył.